Zoals aangegeven is andullatietherapie een van de mogelijke oplossingen om pijn te bestrijden of te verlichten. Een weinig bekende therapie, maar wel met veel potentie. Op deze pagina ga ik u uitleggen wat andullatietherapie is en op de pagina Wat doet Andullatietherapie kunt u lezen waar andullatietherapie bij kan helpen.

 

Wat is andullatietherapie?

Behandeling door middel van andullatie wordt toegepast met behulp van een speciaal matras, een zogenaamd andullatiematras. Het is een behandeling die volledig pijnloos is. Daarnaast komen er ook geen injecties operaties aan te pas. Deze massagetherapie kan helpen bij heel veel klachten die chronisch van aard zijn.

In basis is de behandeling heel erg eenvoudig: gedurende de behandeling, welke ongeveer 30 minuten kan duren, wordt het lichaam blootgesteld aan mechanische vibraties en infrarode warmte. De vibraties worden door het lichaam omgezet naar biologische resonanties in het lichaam.

Het schijnt dat tot 80% van de mensen die last hebben van een chronische aandoening, succesvol behandeld kunnen worden door middel van deze nieuwe techniek. Deze behandeling zal niet resulteren in het volledig oplossen van de klacht, maar zal de (pijn)klachten verminderen zodat de impact op het dagelijkse leven acceptabel kan zijn.

De werking van een andullatietherapie nader bekeken

Een andullatiematras is, zoals de naam eigenlijk al zegt, een matras waarop je gewoon horizontaal kunt liggen. De matras heeft twee belangrijke functies: de massage zelf door middel van speciale trillingen, en het produceren van warmte door middel van infrarode straling.

De mechanische trillingen van het andullatiematras

De matras produceert trillingen, en dat voelt natuurlijk erg aangenaam, als een soort massage. Maar deze trillingen zijn veel meer dan alleen maar een lekkere massage. Je moet weten dat ons hele lichaam vol is met biologische resonanties. Al onze cellen, en dus ons hele lichaam, kunnen niet functioneren zonder deze trillingen.

De trillingen van het matras worden opgewekt door kleine motoren die in het matras verwerkt zitten. Deze motoren produceren trillingen die verticaal door de matras overgedragen worden aan het lichaam.

Doordat het lichaam horizontaal op de matras ligt, zullen de trillingen zich gelijkmatig verdelen over het lichaam. Het feit dat het matras dus verticale trillingen produceert, en dit overdraagt op een horizontaal liggend lichaam, is dus van groot belang voor het succes van de therapie.

De infrarode straling van het Andullatiematras

Om de werking van Infrarood warmte op het lichaam te kunnen begrijpen, eerst even een kleine biologieles: In onze lichaamscellen zitten zogenaamde organellen die op een krachtige manier energie produceren om de betreffende cel optimaal te kunnen laten functioneren. De medische naam voor deze organellen: mitochondriën.